Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế khi bị thanh tra

Theo Luật thuế mới, áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Theo đó, các cơ quan thuế có thẩm quyền sẽ kiểm tra quyết toán theo tiêu chí đánh giá rủi ro tại các doanh nghiệp kinh doanh. Cho nên, tất cả các doanh nghiệp luôn phải làm tốt công tác kê khai thuế, báo cáo thuế và thực hiện tốt chế độ sổ sách kế toán cho chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật.

1. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn quyết toán thuế khi bị thanh tra?

Trong nền kinh tế hiện đại, cơ chế quản lý của nhà nước ngày càng chặt chẽ. Thông qua các quy định, chính sách, các điều luật có liên quan mà doanh nghiệp cần tiến hành kinh doanh thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. Việc quyết toán thuế cần được rõ ràng, công khai minh bạch nhằm phản ánh được các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp.

tư vấn quyết toán thuế khi bị thanh tra 1

Trên thực tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên mọi lĩnh vực ngành nghề khác nhau còn chưa thực sự kiểm soát, đảm bảo được các công tác thuế của mình. Việc này có thể xuất phát từ nguyên nhân nhân khác nhau. Nhiều doanh nghiệp, đội ngũ nhân sự kế toán còn chưa vững vàng trong chuyên môn nghiệp vụ nên không thể giải quyết một cách chính xác các số liệu có liên quan. Hơn nữa, vấn đề kế toán nhảy việc cũng vô tình gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc nắm bắt các công tác thuế.

Cho nên việc sử dụng dịch vụ tư vấn quyết toán thuế thanh tra là một quyết định không ngoan và đúng đắn của doanh nghiệp. Dịch vụ giúp công tác thanh tra quyết toán thuế nhanh chóng, giúp hạn chế tối đa những sai sót và phát sinh mức tiền đóng phạt lớn cho doanh nghiệp.

2. Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế khi bị thanh tra

Do số liệu kế toán trên bảng cân đối kế toán có tính chất luỹ kế qua các kỳ, số dư cuối năm nay lại là số dư đầu năm của năm kế tiếp và đã được lập thành báo cáo để gửi cho cơ quan thuế trước đó. Nên khi đoàn thanh tra đến doanh nghiệp để thanh tra quyết toán thuế đối với năm trước thì doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi các số liệu, thông tin sao cho phù hợp. Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế sẽ đảm bảo công tác thanh tra diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp.

PHÍ DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ THUẾ

Hóa đơn/thángThương mại - Dịch vụ
(VNĐ)
Sản xuất
(VNĐ)
Xây dựng
(VNĐ)
Từ 01 đến 10 hóa đơn 500.000 600.000 600.000
Từ 11 đến 30 hóa đơn 600.000-1.200.000 800.000-1.500.000 800.000-1.700.000
Từ 31 đến 50 hóa đơn 1.300.000-2.000.000 1.600.000-2.300.000 1.800.000-2.500.000
Từ 51 đến 80 hóa đơn 2.100.000-2.500.000 2.400.0000-2.800.000 2.600.000-3.000.000
Từ 81 đến 100 hóa đơn 2.600.000-3.000.000 3.000.000-3.500.000 3.100.000-4.000.000
Từ 101 đến 150 hóa đơn 3.200.000-4.000.000 3.600.000-4.500.000 4.100.000-5.000.000
Từ trên 150 hóa đơn Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận

Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế khi có thanh tra sẽ liên quan đến 3 sắc thuế quan trọng nhất:

– Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

– Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

tư vấn quyết toán thuế khi bị thanh tra 2

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

1. Thuế giá trị gia tăng ( VAT )

Khi thanh tra kiểm tra quyết toán thuế, thì hóa đơn GTGT theo báo cáo thuế sẽ được tiến hành đầu tiên. Do vậy bạn cần sắp xếp hóa đơn GTGT đầu ra đầu vào bản gốc kèm theo các tờ khai.

– Rà soát các hóa đơn xem thông tin, các chữ ký + dấu đã đầy chưa

– Kiểm tra lại tất cả các hóa đơn đã kê khai nhưng có vấn đề photo ra một bản, lập bảng kê để riêng ra.

– Các hóa đơn bị mất bản gốc, chỉ có bản pho to cần chuẩn bị kèm theo các công văn báo mất đã gửi cơ quan thuế.

– Các hóa đơn đầu ra hủy cần pho to kèm với biên bản hủy để riêng ra.

– Các hoá đơn mua hàng có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng trở lên bạn nên có bản sao chứng từ thanh toán kèm theo. Đây là hóa đơn sẽ được cán bộ thuế hỏi đến khi thanh tra. .

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN là loại thuế mà liên quan đến toàn bộ hệ thống tài chính kế toán của doanh nghiệp, nên hồ sơ của loại thuế này sẽ bao gồm toàn bộ sổ sách kế toán, tài liệu kế toán của doanh nghiệp. Vì thế, bạn phải chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ của các loại thuế trên, bên cạnh đó cần có hồ sơ cụ thể của thuế TNDN.

– Sổ sách kế toán đã in, ký, đóng dấu của doanh nghiệp

– Chứng từ photo kẹp với phiếu chi, phiếu thu, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu kế toán.

– Bảng tính giá thành dịch vụ, hàng hóa gia công sản xuất

– Hợp đồng mua bán

– Hồ sơ tài sản cố định

– Hồ sơ ngân hàng

– Các quyết định lương, quyết định khấu hao, quyết định thôi khấu hao

– Bảng tính khấu hao, bảng phân bổ chi phí, bảng phân bổ doanh thu

– Biên bản hủy hàng hỏng, biên bản kiểm kê kho, biên bản kiểm kê quỹ, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành…

– Tờ trình về các công việc, kế hoạch chi tiêu năm…

– Đối chiếu công nợ, xác nhận số dư ngân hàng, các quyết định xử lý công nợ, công văn đòi nợ từng lần

– Hồ sơ pháp lý công ty.

3. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Các hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị:

– Hợp đồng lao động

– Bảng lương, các chứng từ thanh toán lương kèm sẵn một file excel tổng hợp loại thuế

– Thẻ lương nhân viên

– Các biên lai khấu trừ thuế cho các lao động không ký hợp đồng

– Các chứng từ liên quan đến đăng ký giảm trừ gia cảnh, giấy chứng nhận người phụ thuộc không có thu nhập, các bản sao giấy khai sinh. . .

– Bản sao công chứng hộ chiếu, visa của các cá nhân người nước ngoài.

– Các ủy quyền quyết toán thuế của các lao động quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

– Các giấy tờ khác liên quan.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp kinh doanh buôn bán các mặt hàng liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu thì phải chuẩn bị thêm các hồ sơ liên quan đến thuế xuất -nhập khẩu, thuế nhà thầu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế môi trường…

tư vấn quyết toán thuế khi bị thanh tra 3