Dịch vụ thuế

Dịch vụ thuế của Phạm Và Cộng Sự là một địa chỉ vô cùng đáng tin cậy để mọi doanh nghiệp có thể đặt niềm tin. Chúng tôi có rất nhiều những dịch vụ khác nhau liên quan đến như: khai báo thuế, kiểm toán, kế toán,… Với mục đích giúp mọi công ty, doanh nghiệp xử lý kịp thời những vấn đề tồn đọng trong thời gian ngắn nhất.