Hoàn thuế là gì? Làm sao để được hoàn thuế

 

Hoàn thuế là gì?

Hoàn thuế là gì?

Trước hết hoàn thuế là nhà nước sẽ trả lại một phần thuế trong một số trường hợp nhất định cho bạn. Chính xác hơn, hoàn lại VAT là việc hoàn trả Ngân sách Nhà nước cho các cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa và dịch vụ đã nộp số thuế đầu vào khi mua hàng hóa và dịch vụ mà cơ sở kinh doanh chưa khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa và dịch vụ trong trường hợp tiêu thụ của tổ chức hoặc cá nhân đó không phải chịu thuế.

5 điều kiện để được hoàn thuế VAT phổ biến

Dưới đây là 5 điều kiện phổ biến nhất để được hoàn lại theo quy định:

 • Doanh nghiệp có số thuế VAT âm liên tục 3 tháng trở lên và có số thuế được khấu từ 200.000.000 VNĐ trở lên. (Thông thường hay phát sinh ở đơn vị xuất khẩu)
 • Doanh nghiệp có chứng từ đầu vào phải là chứng từ hợp pháp.
 • Doanh nghiệp phải thanh toán đầy đủ qua ngân hàng theo từng đơn hàng xuất nhập khẩu.
 • Doanh nghiệp thanh toán qua ngân hàng đối với các hóa đơn có tổng thanh toán trên 20 triệu.
 • Doanh nghiệp phải chứng minh thanh toán rõ ràng qua ngân hàng đối với từng đơn hàng xuất khẩu.

4 trường hợp cơ bản được hoàn thuế VAT

Theo quy định 4 trường hợp dưới đây sẽ được hoàn thuế VAT:

 • Doanh nghiệp kinh doanh nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn lại VAT nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 • Doanh nghiệp kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn lại VAT theo tháng.
 • Doanh nghiệp kinh doanh nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn lại VAT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế VAT nộp thừa hoặc số thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 • Doanh nghiệp kinh doanh có quyết định hoàn lại VAT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn lại VAT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thời gian hoàn tất việc hoàn VAT là bao lâu?

Hiện tại thì các thủ tục và quy trình làm việc đã đơn giản hơn nhiều. Ngoài ra với dịch vụ tại Phạm và Cộng sự chúng tôi sẽ cho bạn 2 lựa chọn sau:

Loại 1: Hoàn trước – kiểm sau

Với lựa chọn này, sẽ cần 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn đầy đủ. Điều này áp dụng đối với Doanh nghiệp chấp hành tốt

Loại 2: Kiểm trước – hoàn sau

Trường hợp này lâu hơn, chúng ta cần 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn  đầy đủ. Điều này áp dụng đối với Doanh nghiệp hoàn lần đầu hoặc hoàn thuế lần 2 trở đi nhưng hồ sơ hoàn lần đầu phát hiện có nhiều khuyết điểm.

Xem thêm:

 • Dịch vụ kế toán thuế
 • Dịch vụ báo cáo tài chính
 • Dịch vụ báo cáo thuế