Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý được xem là một trong những mảng dịch vụ được nhiều người quan tâm hiện nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi những người có kiến thức về pháp luật nhằm cung cấp các giải pháp pháp luật đối với những vấn đề, hiện tượng phát sinh trong mọi hoạt động của cá nhân, tập thể, hoặc các cơ quan, doan nghiệp cụ thể. Dịch vụ pháp lý được cung cấp cho người dân ở đây khá rộng, một trong số đó phải kể đến đó chính là Luật tố tụng hình sự, Luật dân sự, Luật thương mại, Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật lao động,…