OUR COMMITMENT

REPUTATION – QUALITY
REPUTATION – QUALITY
PHAM-ASSOCIATES always put prestige first, we always bring tax, accounting, quality and professional audit services to customers.
CONSCIENTIOUS – RESPONSIBILITY
CONSCIENTIOUS – RESPONSIBILITY
With a team of experienced professionals and professionally trained consultants, PHAM-ASSOCIATES is committed to providing our customers with the best services.
FAST – PROFESSION
FAST – PROFESSION
PHAM-ASSOCIATES is always conscientious to the work, bringing the highest, most accurate and professional results to each of our packages.

OUR PRODUCTS

TAX SERVICE
Tax services of all kinds, professional and reputable
ACCOUNTING – AUDITING
Leading reputable accounting and auditing service.
LEGAL SERVICE
Always accompanying the business

Giới thiệu về chúng Tôi

Công ty TNHH Dịch vụ Thuế – Kế toán – Kiểm toán Phạm và Cộng Sự được thành lập ngày 06 tháng 01 năm 2014 và kể từ đó phát triển thành một Công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ về kế toán, tư vấn thuế, hoàn thiện sổ sách kế toán, thay mặt doanh nghiệp trực tiếp quyết toán thuế, thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội.

 

CUSTOMER SERVICE
[logoshowcase cat_id="456"]