Những điều về quyết toán thuế mà các doanh nghiệp cần biết

Những điều về quyết toán thuế mà các doanh nghiệp cần biết

Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế là việc khai báo thuế cho Cục thuế, sau một thời gian thành lập doanh nghiệp theo quy định. Thường thì sau khoảng thời gian 2 – 5 năm, cơ quan thuế sẽ xuống trực tiếp doanh nghiệp để thanh tra thuế. Quyết toán thuế là thủ tục mà bất cứ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải thực hiện. Mục đích của việc này là nhằm tuy thu thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN của doanh nghiệp.

Vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để quyết toán thuế?

Khi nhận được giấy yêu cầu khai báo thuế từ cơ quan thuế, bộ phận kế toán của doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng từ, sổ sách; để có thể ứng biến kịp thời với các tình huống trong quá trình cán bộ thuế kiểm tra. Cụ thể như sau:

Sắp xếp chứng từ gốc

Cần sắp xếp chứng từ gốc theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào, đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng. Kẹp chung cùng tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thuế. Các chứng từ cần kèm theo:

+ Hóa đơn bán ra phải kẹp theo phiếu thu, phiếu xuất kho và hợp đồng và thanh lý nếu có.

+ Hóa đơn mua vào phải kẹp theo phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu đề nghị thanh toán và hợp đồng thanh lý nếu có.

Sắp xếp báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế

Để quyết toán thuế, doanh nghiệp phải sắp xếp chứng từ của năm nào phải đi kèm với báo cáo của năm đó.

+ Một số báo cáo thường kỳ là: Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tiêu thụ đặc Biệt. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Xuất Nhập Khẩu. Môn Bài. Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm.

+ Ngoài ra, còn cần chuẩn bị các loại sổ sách đã in hàng năm. Gồm có: Sổ nhật ký chung, Sổ nhật ký bán hàng. Sổ nhật ký mua hàng. Sổ nhật ký chi tiền. Sổ nhật ký thu tiền. Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng. Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp. Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng. Sổ cái các tài khoản. Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định. Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ. Sổ khấu hao tài sản cố định. Sổ khấu hao công cụ dụng cụ.

Sắp xếp các hợp đồng kinh tế

Doanh nghiệp cần sắp xếp đầy đủ các hợp đồng kinh tế theo tuần tự từng đầu vào/ đầu ra. Đồng thời, kiểm tra kỹ các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Sau đó, chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ cả bản gốc và photo công chứng.

Những điều về quyết toán thuế mà các doanh nghiệp cần biết

 

Các loại thuế phải kê khai khi quyết toán thuế

Các loại thuế mà cá nhân, doanh nghiệp phải kê khai khi quyết toán thuế bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Đầu tiên, kiểm tra báo cáo thuế và sắp xếp hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào với bản gốc kèm theo các tờ khai. Tiếp đến, rà soát các hóa đơn xem thông tin, chữ ký và dấu đã đầy đủ chưa. Trường hợp, hóa đơn bị mất bản gốc thì chỉ cần bản photo kèm theo các công văn báo mất đã gửi cơ quan thuế. Lưu ý, đối với những hoá đơn mua hàng có giá trị hơn 20 triệu đồng nên có bản sao chứng từ thanh toán kèm theo.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Muốn quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

+ Hợp đồng lao động.

+ Bảng lương và các chứng từ thanh toán lương kèm sẵn một file excel tổng hợp loại thuế.

+ Thẻ lương nhân viên.

+ Các biên lai khấu trừ thuế cho các lao động không ký hợp đồng.

+ Các chứng từ liên quan đến đăng ký giảm trừ gia cảnh, giấy chứng nhận người phụ thuộc không có thu nhập, các bản sao giấy khai sinh.

+ Bản sao công chứng hộ chiếu, visa của các cá nhân người nước ngoài.

+ Các ủy quyền quyết toán thuế của các lao động quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế mà liên quan đến toàn bộ hệ thống tài chính kế toán của doanh nghiệp. Cho nên, hồ sơ của loại thuế này bao gồm toàn bộ sổ sách kế toán, tài liệu kế toán của doanh nghiệp. Ngoài ra, còn cần chuẩn bị:

+ Sổ sách kế toán đã in, ký, đóng dấu của doanh nghiệp.

+ Chứng từ photo kẹp với phiếu chi, phiếu thu, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu kế toán.

+ Bảng tính giá thành dịch vụ, hàng hóa gia công sản xuất.

+ Hợp đồng mua bán. Hồ sơ tài sản cố định.

+ Các quyết định lương, quyết định khấu hao, quyết định thôi khấu hao.

+ Bảng tính khấu hao, bảng phân bổ chi phí, bảng phân bổ doanh thu.

+ Biên bản hủy hàng hỏng, biên bản kiểm kê kho, biên bản kiểm kê quỹ, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.

+ Tờ trình về các công việc, kế hoạch chi tiêu năm.

+ Đối chiếu công nợ, xác nhận số dư ngân hàng, các quyết định xử lý công nợ, công văn đòi nợ từng lần.

+ Hồ sơ pháp lý công ty.

Những điều về quyết toán thuế mà các doanh nghiệp cần biết