Trình tự giải thể doanh nghiệp cụ thể như thế nào?

Trong kinh doanh thì chắc hẳn thỉnh thoảng các bạn cũng nghe đến từ “giải thể doanh nghiệp”. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng hiểu rõ về vấn đề này. Hôm nay Kế toán Thuế Hà Nội sẽ cùng bạn tìm hiểu về giải thể công ty và trình tự cụ thể của nó như thế nào nhé.

Giải thể công ty

Thế nào là giải thể doanh nghiệp?

Giải thể doanh nghiệp là một doanh nghiệp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp lý và các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Đương nhiên với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Luật đã quy định rõ ràng 4 trường hợp doanh nghiệp giải thể như sau:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn sáu tháng liên tục;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Xem thêm: Giải thể công ty trọn gói

Nguyên nhân nào dẫn đến giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể  có thể do chủ doanh nghiệp tự quyết định giải thể. Ngoài ra cũng có thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Tuy nhiên thì cũng từ những tác nhân từ doanh nghiệp mà ra. Dưới đây là 2 trường hợp cụ thế:

Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài và không duy trì được

Có thể nói thua lỗ kéo dài là nguyên nhân thường gặp nhất. Và  trong quá trình thua lỗ đó công ty không huy động được vốn, tài chính để tiếp tục hoạt động. Nguyên nhân này đã được thống kê với tỉ lệ rất cao tại cả chúng tôi và tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Bởi vì, gặp khó khăn trong quá trình hoạt động, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ gặp phải nhưng điều quan trọng là doanh nghiệp phải biết cách khắc phục? Nếu doanh nghiệp không biết cách khắc phục khó khăn thì luật doanh nghiệp không thể thiếu sẽ phải giải thể.

Yếu kém trong việc quản lý cũng là nguyên nhân giải thể doanh nghiệp

Năng lực quản lý là yếu tố rất quan trọng khi mở công ty. Muốn công ty hoạt động tốt thì thì bạn phải quản lý tốt. Còn nếu không có năng lực quản lý thì sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp giải thể.  Vậy nên không biết cách quản lý, điều hành doanh nghiệp thì doanh nghiệp không thể phát triển. Và tất nhiên dẫn đến hậu quả là doanh nghiệp phá sản là điều tất yếu.

Dù là nguyên nhân nào thì để một doanh nghiệp được giải thể, doanh nghiệp đó phải có nghĩa vụ thanh toán hết các khoản nợ, các khoản thuế liên quan.

Xem thêm: dịch vụ giải thể doanh nghiệp

5 Bước trình tự giải thể doanh nghiệp

Để tiến hành giải thể công ty, chúng ta tiến hành các bước sau:

  • Trước hết doanh nghiệp cần công bố giải thể. Ở bước này, chủ doanh nghiệp tiến hành công bố thông báo trong 3 số báo liên tiếp để thông báo công khai việc giải thể của doanh nghiệp.
  • Xin xác nhận đã hoàn thành thuế và đóng mã số thuế. Đây là bước quan trọng để doanh nghiệp có thể giải thể. Việc này sẽ bao gồm giải thích và bổ sung tài liệu cho tất cả các yêu cầu của cơ quan thuế về nghĩa vụ hoàn thành các thủ tục thuế trong suốt quá trình hoạt động.
  • Xin xác nhận hủy con dấu và hủy con dấu pháp nhân doanh nghiệp, trả lại giấy chứng nhận mẫu con dấu.
  • Thực hiện thủ tục đóng cửa hoạt động (giải thể) doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
  • Cuối cùng doanh nghiệp đóng tài khoản ngân hàng